top of page
Members
2024 Spring.JPG

Professor : Tae-Woo Lee

Research professor : Hyun Myung Jang, Huanyu Zhou, Qingsen Zeng

Student Representative : Kwan-Nyeong Kim

Members : Seung-Je Woo, Jae Il Kim, Sunghee Park, Joo Sung Kim, Ji-Young Jung, Dong Hyeok Kim, Sungjin Kim,
                     Seung Hyeon Jo, Gyeong Tak Go, Jinwoo Park, Dae-Gyo Seo, Kyung Yeon Jang, Eo Jin Yoon, Tingyu Long,

                     Kwan-Nyeong Kim, Min-Jun Sung, Seona Kim, Chung-Hee Kim, Chan-Yul Park, Hyeonhaeng Lee,

                     Seong Eui Chang, Hyeree Kim, Hyun-Wook Kim, Woo Jin Jeong, Somin Kim, Seung-Woo Lee, KyuEun Lim,

                     Hyun-Joon Shim, Chaeyun Song, Bohyun Choi, Eon-Su Kim

PNEL Photos

bottom of page